Selskaber kan søge om tilbagebetaling af acontoskat

09 september 2015

Selskaber, der har foretaget frivillig indbetaling af acontoskat inden den 3. juli 2015, kan frem til og med den 1. oktober 2015 anmode om hel eller delvis tilbagebetaling af denne, men det er næppe relevant for ret mange.

Folketinget har vedtaget skatteministerens forslag om at ændre reglerne i selskabsskatteloven om forrentning af selskabsskat. Et forslag som vi omtalte i Depechen 2015, nr. 15.

Med lovændringen bliver rentesatserne for selskabers restskatter og overskydende skatter nu ændret, så de i højere grad kommer til at svare til pengeinstitutternes rentesatser.

Samtidig indføres der negativ forrentning ved tilbagebetaling af frivillig indbetalt acontoskat, når tilbagebetalingen sker i perioder, hvor Nationalbankens indskudsrente med tillæg af 0,2 procentpoint er mindre end nul, hvilket er tilfældet netop nu. Indskudsbevisrenten har således siden 6. februar 2015 lydt på -0,75 procent.

Efter en særlig overgangsregel er der imidlertid mulighed for, at selskaber, der før den 3. juli 2015 har foretaget frivillig indbetaling af acontoskat, kan få denne tilbagebetalt uden at skulle betale negativ rente. Det kræver dog, at ansøgning om tilbagebetaling indsendes senest den 1. oktober 2015.

Muligheden for tilbagebetaling er relevant for de selskaber, som tilbage i marts 2015 foretog frivillig indbetaling af acontoskat, men som allerede nu ved, at den samlede acontoskat vil overstige årets slutskat med den konsekvens, at selskabet vil få overskydende skat.

Disse selskaber kan enten vente med at få penge tilbage som overskydende skat i november 2016. I givet fald vil de ifølge en anden overgangsregel være berettiget til en godtgørelse på 1 % af den del af den overskydende skat, som kan henføres til indbetalinger forud for den 3. juli 2015.

Eller de kan - hvis de ikke kan vente så længe med at få pengene tilbage - på et hvilket som helst tidspunkt søge om tilbagebetaling. Søges der først efter den 1. oktober 2015, skal der dog med den nuværende indskudsrente betales negativ rente.

Konklusionen er derfor, at kun selskaber, der ikke kan vente til november 2016 med at få den frivillige skattebetaling retur, kan have fordel af senest den 1. oktober 2015 at søge om tilbagebetaling af hele eller dele af denne.