Selskaber har også forlænget selvangivelsesfrist for 2015

02 december 2015

Sidste år blev selvangivelsesfristen for selskaber midlertidigt forlænget på grund af overgangen til en digitaliseret selvangivelse og etableringen af et underskudsregister. Udskydelsen gælder også for indkomståret 2015.

Normalt skal selskaber, fonde og andre juridiske personer indgive selvangivelse senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Et selskab med regnskabsafslutning 30. juni 2015 ville derfor på nuværende tidspunkt normalt være langt fremme med selvangivelsestallene for regnskabsåret 2014/15, fordi disse under normale omstændigheder skulle sendes til SKAT inden udgangen af 2015. Men det skal de ikke i år. Der er faktisk frist helt frem til den 1. september 2016.

Sidste år blev selvangivelsesfristen for indkomståret 2014 udskudt. Dels fordi digitaliseringen af selvangivelsen for de juridiske personer voldte SKAT større problemer end forventet i forhold til det it-system, der håndterer selvangivelsen. Dels fordi SKAT samtidig tog et nyt underskudsregister i brug.

I første omgang blev selvangivelsesfristen for 2014 fastsat til den 1. august 2015, men som omtalt i Depechen 2015, nr. 3, blev den efterfølgende forlænget med yderligere en måned og samtidig blev selvangivelsesfristen for indkomståret 2015 udskudt til den 1. september 2016.
Når selvangivelsesfristen også blev udskudt for indkomståret 2015 skyldtes det et ønske om at give SKAT tid til at udvikle en løsning for så mange selskaber som muligt i forhold til en konkret underskudsberegning på basis af oplysningerne i underskudsregistret.

Den forlængede selvangivelsesfrist gælder, uanset hvilket regnskabsår selskabet benytter. Et selskab med regnskabsafslutning 30. juni vil derfor for regnskabsåret 2014/15 have frist med selvangivelsen frem til den 1. september 2016. Derefter vender vi tilbage til hovedreglen. Det betyder, at selskabet for regnskabsåret 2015/16 skal indsende selvangivelse inden udgangen af 2016. Altså to selvangivelser med få måneders mellemrum.