Se dit skattekort for 2015

05 november 2014

Fredag den 7. november 2015 er dagen, hvor vi for første gang kan se vores forskudsopgørelse og skattekort for 2015. De fleste kan se frem til lidt større fradrag og/eller lidt lavere trækprocent.

Som nævnt i Depechen 2014, nr. 19, giver pristalsreguleringen af beløbsgrænserne i skattelovgivningen for 2015 ikke skattelettelser i større omfang, da både bundskatten og det skrå skatteloft samtidig hæves.

Når der samlet set alligevel er udsigt til marginale skattelettelser i 2015 for ganske mange, skyldes det primært, at kommuneskatten sænkes i hele 31 kommuner i 2015. Hertil kommer, at topskattegrænsen ekstraordinært hæves med 3.500 kr. som følge af skattereformaftalen i 2012 – og i alt med 10.100 kr.

Som altid vil der være en del, som vil have behov for at korrigere forskudsopgørelsen, men det vil være færre end tidligere. Nye indberetningsregler betyder nemlig, at SKAT er i besiddelse af rimeligt opdatere oplysninger, når forskudsopgørelsen udskrives.

Regeringens forslag, dels om at udvide kredsen af yderkommuner, hvor pendlere kan få et forhøjet befordringsfradrag, og dels om at øge loftet for fradrag for faglige kontingenter fra 3.000 kr. til 6.000 kr., er endnu ikke vedtaget. Konsekvenserne heraf vil derfor først kunne ses ved en senere ændring af forskudsopgørelsen for 2015.

SKAT har telefonisk oplyst, at personer, der bliver berørt af det forhøjede pendlerfradrag, kan ændre deres forskudsskema straks loven er vedtaget, hvilket forventes at ske inden jul. Ændringer som følge af ekstra fradrag for faglige kontingenter, forventes derimod først at kunne foretages fra omkring 1. februar 2015.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.