Satsen for skattefri kørselsgodtgørelse nedsættes i 2017

30 november 2016

Udgifter til parkering tages ud af beregningsgrundlaget for kørselsgodtgørelsen. Det fører sammen med de lavere brændstofpriser til en nedsættelse af kilometersatsen fra nytår, men ikke med så meget som frygtet.

Kovendingen hos SKAT i sagen om arbejdsgiveres mulighed for dækning af deres medarbejderes udgifter til parkering i forbindelse med kundebesøg og møder ude i byen betød, at disse udgifter i øjeblikket skattefrit kan godtgøres efter regning, selvom de samme udgifter indgår i beregningsgrundlaget for den skattefrie kørselsgodtgørelsessats.

Denne form for dobbeltgodtgørelse ophører til nytår, hvor parkeringsudgifter efter Skatterådets beslutning udgår af beregningsgrundlaget for kilometersatsen. Dette fører sammen med de lavere brændstofpriser til, at satsen for de første 20.000 km nedsættes med 10 øre fra 3,63 kr. pr. km til 3,53 kr. pr. km. Satsen for kørsel over 20.000 km nedsættes med 6 øre fra 1,99 kr. pr. km til 1,93 kr. pr. km.

Betydningen af de lavere satser kan illustreres således:

 

5.000 km

15.000 km

25.000 km

Godtgørelse 2016

18.150 kr.

54.450 kr.

82.550 kr.

Godtgørelse 2017

17.650 kr.

52.950 kr.

80.250 kr.

Forskel

-500 kr.

-1.500 kr.

-2.300 kr.

Af nedsættelsen på de 10 øre kan de 3-4 øre henføres til det faktum, at parkeringsudgifterne er taget ud af beregningsgrundlaget. Det synes billigt sluppet og er givetvis en reduktion, som lønmodtagere, der jævnligt parkerer i lufthavne eller i de større byer, fint kan leve med, når de til gengæld fortsat kan få refunderet deres parkeringsudgifter ved kørsel til kunder og møder ude i byen skattefrit.

Værditab på bilen indgår fortsat i beregningsgrundlaget for den høje sats på 3,53 kr. med et fast beløb på 30.000 kr. uanset bilens mærke, størrelse, alder og stand.

For anvendelse af egen cykel, knallert eller scooter til kørsel i arbejdsgiverens tjeneste kan der i 2017 – ligesom i år - udbetales en skattefri kørselsgodtgørelse på 52 øre pr. km.

Også befordringsfradraget bliver mindre i 2017
De lavere brændstofpriser medfører også lavere satser for befordringsfradrag i 2017. Fradragssatsen for kørsel mellem 24 og 120 km pr. dag falder med 6 øre til 1,93 kr. pr. km, mens satsen for kørsel over 120 km pr. dag falder med 3 øre til 0,97 kr. pr. km.

Den faktiske økonomiske betydning af de lavere satser vil dog være såre beskeden for langt de fleste, hvilket følgende oversigt viser:

 

Daglig transport
50 km i 225 dage

Daglig transport
100 km i 225 dage

Daglig transport
200 km i 225 dage

Fradrag 2017

11.291 kr.

33.003 kr.

76.428 kr.

Fradrag 2016

11.642 kr.

34.029 kr.

78.804 kr.

Forskel i fradrag

-351 kr.

-1.026 kr.

-2.376 kr.

Skatteværdi af forskel (29 %)


-102 kr.


-298 kr.


-689 kr.

I eksemplet med 200 km pr. dag er det forudsat, at lønmodtageren bor i en udkants-kommune og derfor er berettiget til fradrag med den høje sats for al kørsel over 24 km.

Skatteværdien af fradraget er beregnet efter de for 2016 gældende regler for at vise betydningen af de lavere satser. Reelt bliver virkningen lidt mindre, fordi skatteværdien i 2017 falder med gennemsnitligt 1 procentpoint.