Sambeskatning – frist for indberetning til SKAT

22 oktober 2014

Som følge af digitaliseringen af selskabsselvangivelsen er der kommet nye regler for indberetning til SKAT om ændringer i sambeskatningskredse. De skal nu indberettes løbende og med en frist på kun 1 måned.

Hidtil har der ikke været nogen egentlig frist for indsendelse af oplysninger til SKAT om ændringer i sambeskatningskredse. Derfor blev disse i mange tilfælde først meddelt i forbindelse med indsendelsen af selvangivelserne. Dette er ikke længere muligt, hvilket skyldes den digitalisering af selskabsselvangivelsen, som gælder fra og med indkomståret 2014, og som vi omtalte i Depechen 2014, nr. 14.

I en ny bekendtgørelse om sambeskatning er det bestemt, at meddelelser om ændringer i sambeskatningskredsen m.v. skal indgives til SKAT senest 1 måned efter et selskabs indtræden eller udtræden.

For ændringer, der er sket i perioden fra begyndelsen af indkomståret 2014 til og med den 30. september 2014, skal der gives meddelelse til SKAT senest den 1. november 2014. Det vil sige samtidig med indberetning af ændringer i oktober måned 2014.

Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvilke sanktioner, der er forbundet med for sen indsendelse af oplysningerne, men vi antager, at dette vil blive sidestillet med for sen indsendelse af selvangivelse, og derfor kan udløse et såkaldt kontrollovstillæg, som kan koste op til 5.000 kr.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.