Rentefradrag ved nedsparingslån

27 august 2014

Skatterådet har i en ny afgørelse bekræftet, at låntagere har ret til fradrag for renter af et nedsparingslån, selvom renterne ikke betales, men blot fragår i et kreditmaksimum ligesom på en kassekredit.

Den konkrete sag handlede om et pengeinstitut, som ville markedsføre en såkaldt nedsparingskredit. Et kassekreditlignende lån rettet mod kunder, der er gået på pension – eller som er på vej til det – og som gerne vil blive boende i deres hus, men som ikke har en tilstrækkelig stor indkomst til at kunne betale ydelser på et almindeligt fastforrentet 30-årigt lån.

Nedsparingskreditten skulle ydes mod sikkerhed i den faste ejendom og som udgangspunkt udbetales med enten månedlige eller kvartalsvise rater over en periode på op til 10 år. Kunden skal ikke afdrage på lånet, som normalt vil blive indfriet, når ejendommen sælges.

Lånet ville blive forrentet med en variabel rente, der tilskrives kvartalsvis. De tilskrevne renter reducerer trækningsretten og dermed det beløb, som kunden kan få udbetalt.

I sin afgørelse bemærkede Skatterådet indledningsvist, at fradrag for renter af privat gæld forudsætter, at renten er forfalden. Hvorvidt den er betalt, er derimod uden betydning. Hvis der på forhånd er givet henstand med betalingen, anses forfaldstidspunktet – og dermed fradragsretten – for udskudt.

Når det gælder renter af kassekreditter, anses disse efter praksis for fradragsberettigede, hvis blot tilskrivningen ikke medfører, at maksimum overskrides.

Skatterådet konkluderede derfor, at også renter af den konkrete nedsparingskredit kan fratrækkes i de år, hvori de tilskrives, når de kan rummes i det aftalte kreditmaksimum.

Kommentar

Afgørelsen er ikke overraskende.

Når pengeinstituttet fandt det nødvendigt at få blåstemplet konceptet, skyldes det givetvis, at Skatterådet i en afgørelse fra 2010 sagde nej til at indrømme rentefradrag i en sag om et næsten identisk låneprodukt.

I sagen fra 2010 var der også tale om et stående lån, men hvor maksimum løbende blev opskrevet med tilskrevne renter. Dette blev anset for en henstandsordning, og derfor kunne renterne ikke fratrækkes umiddelbart.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.