Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Registrering af selskabers gamle underskud

11 marts 2014

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der skal tvinge selskaber til en gang for alle at indberette alle deres uudnyttede skattemæssige underskud til SKAT, men det er uvist, hvornår det i praksis skal ske.

Siden indkomståret 2002 har selskaber kunnet fremføre skattemæssige underskud uden tidsmæssige begrænsninger. De ældste underskud er i langt de fleste tilfælde udnyttet for længst, men nye kan være kommet til, og i princippet kan der være selskaber, som i øjeblikket har uudnyttede underskud fra op til 12 indkomstår.

Alle underskuddene er naturligvis selvangivet ordensmæssigt, men SKAT har ikke hidtil haft noget register, hvor de selvangivne underskud er specificeret. Det får de – som et led i digitaliseringen af selskabsselvangivelsen - nu.

Ifølge lovforslaget – som du kan læse her – skal selskaber med uudnyttede skattemæssige underskud nemlig indberette disse til et nyt underskudsregister. Og gør de ikke det, mister de adgangen til at fremføre underskuddene.

Selskaberne vil få en periode på 3 måneder til at foretage indberetningen i, men det er endnu uvist, hvornår SKAT vil åbne for denne. Dette meldes først ud på et senere tidspunkt. Det forventes dog at blive i anden halvdel af 2014.

Indberetningen skal omfatte oplysning om størrelsen af det samlede uudnyttede underskud opgjort pr. selskab med angivelse af, hvilke år underskuddene stammer fra. For sambeskattede selskaber skal indberetningen foretages af moderselskabet (administrationsselskabet).

Det er de underskud, der fremgår af den seneste skatteansættelse, der skal indberettes til underskudsregisteret. Det gælder også, selv om der verserer en klagesag omkring denne. Vinder selskabet klagesagen helt eller delvist, vil det ændrede underskud blive registreret i underskudsregisteret af SKAT.

Ud over uudnyttede skattemæssige underskud skal selskaberne også indberette oplysninger om skattefri omstruktureringer – skattefri fusion, spaltning og tilførsel af aktiver – der kan have betydning for udnyttelsen af de skattemæssige underskud.

De nye regler giver mulighed for, at skatteministeren kan dispensere fra kravet om, at underskudssaldoen skal specificeres på år. Det vil være relevant for de mange selskaber, der godt nok har uudnyttede underskud fra flere år, men som ikke indgår i nogen sambeskatning og derfor kun selv kan udnytte disse. 


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.