Regeringen vil hæve personskatterne

08 april 2014

Regeringen har opgivet den ellers vedtagne forsyningssikkerhedsafgift og dermed også den udskældte brændeafgift. Det efterlader et hul i statskassen, som regeringen vil dække ved højere personskatter.

Der har været talt og skrevet meget om den særlige brændeafgift, som et stort flertal i Folketinget har vedtaget at indføre, men som har vist sig umulig at håndtere i praksis. Nu er regeringen kommet med sit bud på, hvordan det provenutab, som opstår, hvis afgiften ikke indføres, kan dækkes.

Regeringen foreslår, at bundskatten forhøjes med 0,40 % - point, og at personfradraget nedsættes med 600 kr.

Hvis dette bliver en realitet, altså hvis forsyningssikkerhedsafgiften erstattes med en højere personskat, vil der blive 2 vindere og 1 taber.

Vinderne bliver dels erhvervslivet og dels personer i de lave indkomstgrupper.

Erhvervslivet vinder, fordi en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften vil indebære en lempelse af afgiften på brændsler til rumvarme. Dog kun for de virksomheder, der direkte eller indirekte (via fjernvarme) bruger olie, kul eller gas til dette formål. Det vil blandt andet være til glæde for detailforretninger, liberale erhverv og andre virksomheder med store kontorarealer.

Lavindkomstgrupperne vinder, fordi den foreslåede personskatteforhøjelse samlet set giver dem en mindre udgift, end hvad forsyningssikkerhedsafgiften ville have gjort. Skatteministeriet har således regnet sig frem til, at en LO-familie med forslaget vil opnå en årlig gevinst på knap 400 kr.

De mere vellønnede taber, fordi de påvirkes mere af personskatteforhøjelsen end af forsyningssikkerhedsafgiften.

For god ordens skyld bemærkes, at regeringens forslag endnu ikke er udmøntet i et lovforslag, men alene er et udspil til drøftelse blandt forligspartierne bag den energiaftale, som blev indgået i 2012. Du kan læse regeringens udspil her.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.