Punktafgifter når virksomheder køber varer i udlandet

24 august 2016

Udenlandske virksomheder, der etablerer sig i Danmark, kender sjældent vores regler om punktafgifter. Det kan give dem en slem overraskelse, hvis SKAT kommer på kontrolbesøg.

Når danske virksomheder køber varer i udlandet, skal de i mange tilfælde betale afgifter ved indførslen i Danmark. Det gælder, uanset om varerne købes i andre EU-lande eller i lande udenfor EU, og uanset om varerne skal anvendes i virksomheden eller videresælges i ind- eller udland.

Det er dog udelukkende varer, der skal sælges i Danmark, som der skal betales afgift af. Hvis der i forbindelse med import også betales afgift af varer, som efterfølgende sendes ud af landet igen i forbindelse med eksportsalg, kan virksomheden få godtgjort afgiften af disse varer. Det får ikke alle virksomheder gjort.

Eksempler på afgiftspligtige varer
Der skal fx betales afgift ved import af bæreposer. Afgiften udgør 22 kr. pr. kg for poser af plast og 10 kr. pr. kg for poser af papir. Det skal især detailforretninger være opmærksomme på.

Der skal i visse tilfælde betales afgift ved import af tape og husholdningsfilm og andre produkter, der indeholder PVC eller blødgørere/ftalater. Afgiften for PVC-folier udgør 20,35 kr. pr. kg.

Af andre produkter, hvor der skal betales afgift ved import, kan nævnes nikkel-cadmium-batterier - også når de skal videresælges som en del af en pakke med andre produkter – samt af emballager til visse varer og af engangsservice (bestik, tallerkener, krus mv.). Der skal også betales afgift af chokolade og sukkervarer samt kaffe og te.

Registrering hos SKAT
Virksomheder, der skal betale punktafgifter, skal registreres herfor hos SKAT.

Langt de flest punktafgifter skal afregnes månedsvis. Afgiften skal i så fald indberettes og betales senest den 15. i den efterfølgende måned. Der gælder en særlig regel for indberetning i januar. Her er fristen den 17. Hvis den sidste rettidige betalingsdag er en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen til den nærmest følgende hverdag. For varer, der er importeret i august måned 2016, vil afgiften således normalt skulle indberettes og betales senest den 15. september. Betaling sker over virksomhedens skattekonto.

Virksomheder med særlige udfordringer
Udenlandske virksomheder, der etablerer sig i Danmark, er ikke altid opmærksomme på de danske punktafgiftsregler, som rammer bredere end i mange andre lande, og som er ganske komplicerede, fordi det ikke altid er klart, hvilke varegrupper, der helt præcist er omfattet af de forskellige afgifter.

Dette ukendskab kan give slemme overraskelser, hvis SKAT kommer på kontrolbesøg. Vi har netop set et eksempel, hvor et dansk datterselskab i en udenlandsk koncern fik en efterregning på næsten en halv million kroner, fordi de blandt andet havde overset reglerne om afgift på bæreposer.

Normalt kan SKAT foretage efteropkrævning af afgifter for de seneste tre år. Hvis det vurderes, at virksomheden burde have været bekendt med, at de har betalt for lidt i punktafgifter, eller slet og ret ikke har været registreret herfor, kan SKAT i særlige tilfælde dog gå hele 10 år tilbage i tid. SKAT vil også kunne rejse krav om bøde.