Portoudlæg – en momsfinte ved salg til private

12 august 2015

Virksomheder med salg til private og/eller til helt eller delvist momsfritagne organisationer mv. kan med fordel fakturere porto- og ekspeditionsgebyrer uden moms.

Mange handelsvirksomheder opkræver et standardgebyr på fx 49 eller 99 kr. til dækning af porto- og ekspeditionsudgifter. Hvis gebyret momses på fakturaen, skal hele momsbeløbet afregnes til SKAT.

Hvis gebyret holdes uden for momsberegningen på fakturaen, kan virksomheden bruge de særlige regler om portoudlæg. Dog under forudsætning af, at portoudgiften er momsfri – fx køb via PostDanmark eller ved brug af frimærker.

Den særlige udlægsregel betyder, at gebyret skal bogføres på en særskilt konto, hvorpå udgifterne til køb af porto kan modposteres således, at der kun beregnes moms af den del af betalingen, som dækker ekspeditionsydelsen. Kontoen skal opgøres for hver momsperiode for sig.

Udlægsreglen er kun interessant ved salg til private og til virksomheder, organisationer mv., som har ingen eller kun begrænset momsfradrag.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.