Pludselig fik vi en opringning fra SKAT

26 august 2015

Vores artikler om skattemyndighedernes arbejdsgiverkontrol har medført, at vi fik en henvendelse fra SKAT, som gerne ville fortælle om baggrunden for kontrollen og om de foreløbige erfaringer herfra.

I Depechen 2015, nr. 13, havde vi en artikel med overskriften ”Når SKAT kontrollerer”. Den handlede om den kontrol, som SKAT foretager hos mange arbejdsgivere. En kontrol hvor fokus primært er rettet mod udbetalingen af skattefrie godtgørelser, mod indberetningen af honorarer og mod personalegoder.

I Depechen 2015, nr. 16, fulgte vi op med en artikel under overskriften ”Arbejdsgiveren hænger på skatten”. Den handlede om, hvad der sker, når reglerne for udbetaling af skattefrie godtgørelser ikke overholdes.

Efter den første artikel fik vi en opringning fra SKAT. De var meget glade for vores omtale af deres arbejde og for vores udbud af målrettede kurser om arbejdsgiveres forpligtelser på skatteområdet, fordi det medvirker til, at flere gør det rigtigt.

I en efterfølgende e-mail oplyste SKAT, at de i løbet af de seneste måneder havde gennemført en stikprøvekontrol hos 200 offentlige myndigheder og institutioner i forbindelse med en undersøgelse af, om de offentlige arbejdsgivere efterlever reglerne.

Ved undersøgelsen konstaterede SKAT nogenlunde de samme fejl, som de konstaterede hos private arbejdsgivere:

  • Udbetaling af skattefrie godtgørelser – især kørepenge – uden nærmere kontrol af de oplysninger, der ligger til grund for udbetalingen.
  • Anvendelse af gavekort som gaver til medarbejdere i forbindelse med disses arbejdsmæssige eller private mærkedage.
  • Utilstrækkelige oplysninger om medarbejderes hjemmearbejde, sygdom mv. med den konsekvens, at de får et for stort befordringsfradrag.
  • Manglende eller forkert indberetning af udbetalte honorarer samt udbetaling af skattefrie godtgørelser til honorarmodtagere, hvilket ikke er tilladt.

Kommentar

Der er absolut grund til at rose SKAT for den udadvendthed, som de er begyndt at praktisere. Langt de fleste af de fejl, som de finder under deres kontrolarbejde, skyldes nemlig alene ukendskab til reglerne. Derfor er information og oplysning utrolig vigtigt.

Nu mangler vi kun, at SKAT også begynder at bruge deres ”early warnings” til ikke kun at informere politikerne om skattehuller, men også om det modsatte. Altså om områder, hvor der er behov for lovgivning til glæde for skatteyderne.

Her ville personaleområdet i vores optik være et godt sted at starte. Fx finder både arbejdsgivere og lønmodtagere det svært forståeligt, at det skal føre til skattesager, hvis der gives gavekort i stedet for tingsgaver i forbindelse med mærkedage.

Også reglerne for personalegoder, herunder sondringen mellem personalepleje og personalegoder, burde gøres til genstand for en forenkling, fordi de nuværende regler udspringer af en helt ubegrundet frygt for, at personalegoder bruges som aflønning.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.