Pengetankreglen

22 oktober 2014

Skatterådet har bekræftet, at igangværende arbejder for fremmed regning skal optages til deres bruttoværdi ved afgørelsen af, om en post aktier kan overdrages med skattemæssig succession.