Oversigt over vedtagne lovforslag

30 december 2015

Som sædvanlig blev der holdt bunkebryllup i Folketinget lige før juleferien, hvor et meget stort antal lovforslag blev vedtaget. Vi bringer en oversigt over nogle af de væsentligste.

Blandt de vedtagne forslag er:

L 13.
Den såkaldte retssikkerhedspakke I, hvormed adgangen til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund er ophævet.

L 16.
Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe.

L 46.
Land-for-land rapportering for store multinationale selskaber.

L 64.
Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsbroen.

L 65.
Ophævelse af reklameafgiftsloven.

L 61 og L 69.
Ændring af registreringsafgiftsloven.

L 70.
Nedsættelse af NOx-afgiften.

Det stærkt omdiskuterede forslag om skærpelse af reglerne for beskatning af fonde (L 71) blev mod forventning ikke færdigbehandlet. Oprindeligt var det tanken, at fondene ikke blot skulle miste deres konsolideringsfradrag, men også den særlige transparensregel, hvorefter selskaber, der ejes af en almennyttig fond, under visse betingelser kan undgå indkomstbeskatning. Sidstnævnte skærpelse frafaldt regeringen dog meget hurtigt. Nu udestår kun spørgsmålet om, hvorvidt konsolideringsfradraget skal bortfalde.