Ophør af dansk skattepligt

31 december 2014

Landsskatteretten har med en banebrydende kendelse fastslået, at en persons danske skattepligt godt kan ophøre, selvom den pågældendes danske bolig kun er fremlejet for en periode på 2 år.

Den konkrete sag handlede om en kvinde, der i september 2011 flyttede til USA, fordi hun havde fået ansættelse som forsker ved et amerikansk universitet.

Hendes danske bolig – en andelslejlighed på 84 m2 – kunne ikke umiddelbart sælges og blev derfor udlejet for en periode på 2 år, hvilket var det maksimalt tilladte ifølge andelsforeningens vedtægter.

SKAT anså på denne baggrund forskerens fulde danske skattepligt for bevaret, da det efter praksis normalt er et krav for ophør af fuld dansk skattepligt, at den danske bolig sælges eller udlejes uopsigeligt for udlejeren i en periode på mindst 3 år. SKAT henviste endvidere til, at forskeren i USA alene havde fået visum af en art, der almindeligvis anvendes til midlertidig ansættelse af yngre medarbejdere.

Denne afgørelse blev tilsidesat af Landsskatteretten, som fastslog, at forskerens fulde skattepligt til Danmark var ophørt straks ved hendes flytning til USA.

I sin afgørelse anførte retten, at spørgsmålet om skattepligt skal afgøres efter en samlet bedømmelse af alle forhold.

Retten begrundede herefter sin afgørelse med, at forskeren havde fået ansættelse ved universitet for en periode på 3 år, og at hun straks havde erhvervet sig en bolig i USA. Den danske bolig var endvidere udlejet, i så lang en periode som andelsforeningen tillod, og var efterfølgende blevet solgt. Derfor ophørte den fulde skattepligt straks.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.