Omlægning af regnskabsår

17 juni 2015

Den skattemæssige side af et selskabs beslutning om at omlægge sit regnskabsår håndteres via TastSelv Selskabsskat. Omlægningen kræver normalt ikke tilladelse fra SKAT.

Der kan være flere grunde til, at et selskab ønsker at omlægge sit regnskabsår. Skyldes det egne forhold, såsom sæson, brancheændring, personaleferie mv. kan omlægning ske uden forudgående tilladelse fra SKAT. I så fald skal selskabet på TastSelv blot indtaste startdatoen for det nye indkomstår. Skyldes ønsket om omlægning derimod andres forhold, skal der søges om tilladelse til denne. Det sker også via TastSelv.

I begge tilfælde gælder, at omlægning af regnskabsår på virk.dk ikke er tilstrækkeligt. Uanset omlægningsperiodens længde opgøres den skattepligtige indkomst altid på grundlag af en 12 måneders periode.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.