Ofte fejl i kantinemomsen

13 januar 2014

Kantinemoms er en særlig moms, der skal betales af de virksomheder, hvor medarbejdernes egenbetaling ikke dækker de faktiske udgifter ved kantinedriften. Det er et område, hvor SKAT ofte konstaterer fejl.

Kantinemomsen bliver tit udvalgt som fokusområde, når SKAT kommer på kontrolbesøg. Der er nemlig tale om teknisk komplicerede regler, der ofte giver fejl. Men fejlene er faktisk ikke altid i SKATs favør. Der er også virksomheder, der betaler for meget i kantinemoms.

Det, som især volder problemer i forhold til kantinemomsen, er særreglerne omkring bespisning af gæster henholdsvis bespisning af medarbejdere i forbindelse med personalemøder og ved uvarslet overarbejde. Momsen af de hermed forbundne udgifter kan fradrages fuldt ud og skal ikke indgå i beregningsgrundlaget.

Kontakt os gerne, hvis I ønsker et review af den måde, hvorpå I beregner jeres kantinemoms, sådan at I ikke mødes af uventede ekstraregninger fra SKAT og heller ikke betaler for meget. Vi kommer over hele landet.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.