Nye forskudsopgørelser

20 maj 2015

SKAT udsender i øjeblikket forslag til ny forskudsopgørelse til mere end 300.000 borgere. Det kræver en aktiv handling, hvis man IKKE ønsker, at det nye skattekort skal træde i kraft.

Udsendelsen af forslag til nye skattekort er et led i bestræbelserne på at nedbringe omfanget af restskatter, men faktisk sender SKAT også forslag til dem, som ser ud til at få overskydende skat. Der er dog indlagt 2 beløbsgrænser i systemet.

Som hovedregel udsender SKAT forslag til nyt skattekort til alle borgere, som – ud fra de oplysninger, som SKAT er i besiddelse af - ser ud til at få enten en restskat eller en overskydende skat på over 5.000 kr. for 2015. For lavindkomstgrupper – studerende og pensionister m.fl. – er grænsen dog 1.000 kr.

Det nye skattekort træder automatisk i kraft, hvis borgeren ikke inden 15 dage efter modtagelsen annullerer eller ændrer det via TastSelv. Det skal især dem, der gerne vil have overskydende skat, og som derfor bevidst har forskudsregistreret indkomsten for højt eller fradragene for lavt, være opmærksomme på.

SKAT foretager sig ikke yderligere overfor de borgere, som annullerer den nye forskudsopgørelse uanset årsagen hertil. De borgere, som ikke har noget imod at få en restskat på over 5.000 kr., kan derfor frit annullere forslaget til nyt skattekort.

Omvendt skal borgere, som faktisk er forskudsregistreret forkert, men som ligger under beløbsgrænserne på henholdsvis 5.000 kr. og 1.000 kr. – og som derfor ikke får tilsendt et forslag til et nyt skattekort – selv ændre deres forskudsopgørelse, hvis de ønsker at undgå restskatten.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.