Ny lempelse af arbejdsudlejereglerne

25 marts 2014

SKAT er på vej med endnu et styresignal om de udskældte arbejdsudlejeregler. Den hidtidige meget restriktive linje forlades - endda med tilbagevirkende kraft - men noget nemt område bliver det nok aldrig.

Arbejdsudlejereglerne blev skærpet kraftigt i 2012. Reglerne betyder, at danske virksomheder i visse tilfælde skal indeholde en særlig arbejdsudlejeskat på 35,6 % i betalinger til udenlandske underleverandører. Sker dette ikke, hæfter den danske virksomhed overfor SKAT for den ikke indeholdte kildeskat. 

SKAT lagde fra starten en meget restriktiv linje i fortolkningen af de nye regler, hvilket blev mødt med voldsom kritik fra mange brancher.

I oktober sidste år udsendte SKAT et styresignal med en præcisering af reglernes betydning for transportbranchen.

Nu er SKAT så på vej med endnu et styresignal om reglerne. Denne gang med en mere generel betydning.

Styresignalet fastslår 2 meget væsentlige ting:

  1. Den omstændighed, at den udenlandske virksomhed arbejder inden for samme branche og har arbejdsområde som den danske virksomhed, er ikke længere tilstrækkelig til, at SKAT kan statuere, at der er tale om arbejdsudleje. 
  2. Danske virksomheder, der indgår i en koncern, bliver kun undtagelsesvis omfattet af arbejdsudlejereglerne, hvis de i perioder beskæftiger medarbejdere fra udenlandske afdelinger.

I forhold til førstnævnte bliver det i stedet helt afgørende, om det er den danske virksomhed eller den udenlandske underleverandør, der reelt bærer den væsentligste del af ansvaret og den økonomiske risiko for det udførte arbejde. Kun hvis dette kan henføres til den danske virksomhed, er der tale om arbejdsudleje.

I relation til sidstnævnte bliver der kun tale om arbejdsudleje, hvis udenlandske medarbejdere kommer til Danmark, fordi de er en del af et ledelsesteam, der er forankret her.

BDO mener
Praksisændringen – som får virkning tilbage til 2012 – vil betyde, at arbejdsudlejereglerne fremover primært vil være relevante i forhold til udlændinge, der kommer til Danmark for at udføre relativt ukomplicerede arbejdsopgaver. Det vil først og fremmest sige håndværkere, arbejdsmænd, landbrugsmedhjælpere, jordbærplukkere og rengøringsmedarbejdere m.fl. Altså dem som lovændringen i 2012 reelt var møntet på.

Udenlandske specialister og andre faglærte, der udfører mere komplicerede arbejdsopgaver, vil kun sjældent blive omfattet af reglerne.

Danske virksomheder, der gør brug af udenlandske underleverandører til udførelse af manuelt (fysisk) arbejde, bør fortsat træde varsomt. Den umiddelbare økonomiske fordel forsvinder nemlig som dug for solen, hvis SKAT efterfølgende rejser krav om indbetaling af arbejdsudlejeskat.

For mange af disse virksomheder vil det faktisk være mere optimalt at ansætte de udenlandske arbejdere direkte i den danske virksomhed, fordi disses muligheder for rejse- og kørselsfradrag i Danmark betyder, at den danske skat kan holdes på et beskedent niveau.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker en vurdering af risikoen for arbejdsudlejeskat i din virksomhed, herunder vejledning om hvilke alternativer der består. 


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.