Nu kommer årsopgørelsen for 2013

25 februar 2014

Mandag den 10. marts 2014 løfter SKAT officielt sløret for, hvorvidt vi skal have penge tilbage i skat for 2013, eller om vi skal betale restskat. For mange vil det kun være en foreløbig opgørelse.

En del har sikkert allerede regnet på tallene, men de fleste lever formentlig i lykkelig uvidenhed om, hvorvidt de har penge til gode hos SKAT, eller om de tværtimod skylder.

Den 10. marts 2014 – knapt en uge senere end sidste år – kan du få svaret. Da giver SKAT nemlig officielt adgang for lønmodtagere, pensionister og andre med almindelige indkomstforhold til at se årsopgørelsen for 2013 via TastSelv.

Måske kan du allerede smugkigge i weekenden 8. – 9. marts. SKAT har således tidligere åbnet et par dage forud for den officielle dato for at undgå det store pres på TastSelv-systemet, som altid opstår, når årsopgørelserne frigives.

Hører du til de få, der stadig får årsopgørelsen på papir, må du vente lidt endnu, idet papir-versionerne først udsendes i april måned.

Overskydende skat udbetales sammen med en fast rentegodtgørelse på 0,5 %. Det svarer til 25 kr. for hver 5.000 kr. i overskydende skat. Den overskydende skat indsættes automatisk på din NemKonto. For de fleste sker det fredag den 4. april 2014. Beløb under 100 kr. udbetales dog ikke, men overføres til næste år.

Er den overskydende skat på over 100.000 kr., går der lidt længere tid, fordi opgørelsen i så fald først skal gennemgås manuelt hos SKAT til sikring af, at det store beløb ikke skyldes en fejl.

Viser årsopgørelsen, at der skal betales restskat, skal du også betale et rentetillæg, men størrelsen af dette afhænger af, om restskatten betales før eller efter 1. juli 2014, ligesom restskatten i visse tilfælde kan udskydes til indregning i forskudsskatten for 2015. 

Hvis du har indkomster eller fradrag, som SKAT ikke kender til, skal du selv indberette disse. Bortset fra håndværkerfradrag, som kan indberettes fra den 20. februar, kan indberetning først ske, når årsopgørelsen er klar. Det vil altså sige fra den 10. marts 2014. Den første årsopgørelse er i så fald ikke endelig. Der udskrives en ny årsopgørelse efter indberetningen af tilføjelserne.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.