Nu kan du snart se dit skattekort for 2017

02 november 2016

I uge 46 – fra tirsdag den 15. november 2016 – kan du via TastSelv se din forskudsopgørelse for 2017 på skat.dk. For de fleste vil både fradrag og trækprocent være nogenlunde som i år, men der findes undtagelser.

Forskudsopgørelsen er baseret på de oplysninger, som SKAT har om dig i deres systemer. For de fleste vil tallene være hentet fra årsopgørelsen for 2015, men således at din indkomst (løn, pension mv.) er forhøjet med en fast procent. Dine fradrag og dine renteindtægter og renteudgifter er derimod ikke reguleret.

Hvis du på noget tidspunkt har foretaget ændringer i din forskudsopgørelse for indeværende år – og dermed positivt forholdt dig hertil – vil det derimod være denne, som danner grundlag for forskudsopgørelsen for 2017. I så fald er din indkomst reguleret med en lidt mindre procentsats.

Udsigt til små ændringer
Som nævnt i vores artikel i Depechen 2016, nr. 20, forhøjes personfradraget, beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen kun en lille smule i 2017. Det er derfor næppe mange, som vil kunne forvente væsentlig større fradrag eller lavere trækprocent.

Indbyggerne i Brøndby, Tårnby, Høje Taastrup, Gladsaxe og Glostrup kommuner kan dog tillade sig lidt højere forventninger, da deres kommune sænker skatten i 2017. Omvendt kan indbyggerne i Odense, Rebild, Læsø og Fanø kommuner se frem til højere kommuneskat i 2017, hvilket vil kunne ses på forskudsopgørelsen.

Gamle restskatter kan ofte mærkes
Dem, der fik restskat for 2014, og som lod den indregne i deres forskudsskat for 2016, vil kunne se frem til et lavere skattetræk i 2017, fordi regningen nu er betalt. Omvendt vil dem, som fik restskat for 2015, og som ikke har betalt denne, blive mindet om regningen, fordi restskatten nu indregnes i deres forskudsskat for 2017.

Hvis du ønsker, at din forskudsskat kommer til at svare nogenlunde til din endelige skat, bør du rette forskudsopgørelsen på de punkter, hvor tallene ikke er rigtige. Det kan være tilfældet, hvis dit befordringsfradrag som følge af jobskifte ændrer sig, eller hvis du har omlagt lån eller er blevet skilt, således at dit rentefradrag har ændret sig.

Der gælder dog ikke noget krav om, at forskudsopgørelsen absolut skal være retvisende. De jævnlige opfordringer fra SKAT til at sikre dette udspringer mest af et ønske om at nedbringe restskatterne. Mange vælger bevidst at forskudsregistrere deres indkomst for højt eller deres fradrag for lavt for at få overskydende skat. Og det er helt i orden.