Nu kan du snart se dit skattekort for 2016

04 november 2015

På tirsdag – den 10. november 2015 – kan du via TastSelv se din forskudsopgørelse for 2016 på skat.dk. For de fleste vil både fradrag og trækprocent være nogenlunde som i år, men der findes undtagelser.

Forskudsopgørelsen er baseret på de oplysninger, som SKAT har om dig i deres systemer. For de fleste vil tallene være hentet fra årsopgørelsen for 2014, men således at din indkomst (løn, pension mv.) er forhøjet med en fast procent. Dine fradrag og dine renteindtægter og renteudgifter er derimod ikke reguleret.

Hvis du på noget tidspunkt har foretaget ændringer i din forskudsopgørelse for indeværende år – og dermed positivt forholdt dig til denne – vil det derimod være denne, som danner grundlag for forskudsopgørelsen for 2016. I så fald er din indkomst reguleret med en lidt mindre procentsats.

Som nævnt i vores artikel i Depechen 2015, nr. 18, forhøjes personfradraget, beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen kun en lille smule i 2016. For de fleste er der således ikke udsigt til hverken væsentlig større fradrag eller lavere trækprocent.

Indbyggerne i Billund, Ikast-Brande og Lejre kommuner kan dog tillade sig lidt højere forventninger, da deres kommune sænker skatten i 2016. Omvendt kan indbyggerne i Albertslund, Esbjerg, Guldborgsund, Lolland, Norddjurs og Struer kommuner se frem til højere kommuneskat i 2016, hvilket vil kunne ses på forskudsopgørelsen.

Dem, der fik restskat for 2013, og som lod den indregne i deres forskudsskat for 2015, vil kunne se frem til en lavere trækprocent i 2016. Omvendt vil dem, som fik restskat for 2014, og som ikke har betalt denne, blive mindet om regningen, fordi restskatten nu indregnes i deres forskudsskat for 2016.

Hvis du ønsker, at din forskudsskat kommer til at svare nogenlunde til din endelige skat, bør du rette forskudsopgørelsen på de punkter, hvor tallene ikke er rigtige. Det kan være tilfældet, hvis dit befordringsfradrag som følge af jobskifte ændrer sig, eller hvis du har omlagt lån eller er blevet skilt, således at dit rentefradrag har ændret sig.

Hvis dine årlige udgifter til faglige kontingenter ligger over 3.000 kr., og/eller hvis du er pendler og bor i en af de kommuner, som med virkning fra i år giver forhøjet befordringsfradrag, jf. vores omtale i Depechen 2014, nr. 17, vil dine forskudsansatte fradrag herfor skulle korrigeres, hvis din forskudsopgørelse er baseret på din årsopgørelse for 2014.

Der kan indtil videre ikke forskudsregistreres håndværkerfradrag for 2016, da reglerne for dette år endnu ikke er fastsat.