Nu bliver aktieaflønning igen mere interessant

02 december 2015

Folketingets blå blok er blevet enige om at genindføre skattefrihed for individuelle medarbejderaktier med virkning fra næste år. Det præcise indhold af reglerne offentliggøres først til foråret.

Efter de gældende regler beskattes medarbejdere, hvis de får ret til at købe eller tegne aktier til favørkurs. Beskatningen sker i det år, hvori de udnytter deres købe- eller tegningsret og omfatter et beløb svarende til rabatten. Beskatningen sker som lønindkomst, det vil sige med en marginalskat på ca. 56 %.

Efter den indgåede aftale vil der til næste år blive indført regler, hvorefter medarbejdere kan modtager aktier, optioner og warrants til en værdi svarende til 10 % af årslønnen og således, at medarbejderen først beskattes den dag, hvor aktierne sælges og til den tid som aktieindkomst – altså med en marginalskat på 42 %.

Reglerne vil indebære, at selskaberne frit kan bestemme, om tilbuddet om medarbejderaktier skal gives til alle ansatte eller kun til nøglemedarbejdere. Det er derimod uvist, om der bliver tale om genindførsel af tidligere regler, sådan at aktier, hvor der højst gives en rabat på 15 % på prisen, kan gives helt ubegrænset.

Ifølge aftalen skal selskaberne ikke have fradrag for udgiften til medarbejderaktier. Det fremgår ikke, hvad dette dækker over, men vi antager, at der hermed menes, at selskaberne ikke vil kunne fratrække et beløb svarende til den rabat, som medarbejderne opnår ved erhvervelsen af aktierne.