Nedtælling til årsopgørelsen for 2015

09 marts 2016

Der er kun få dage tilbage til, at SKAT officielt løfter sløret for, om vi skal have penge tilbage i skat for 2015, eller om vi tværtimod får en efterregning og skal betale restskat.

En del har sikkert allerede regnet på tallene, men de fleste lever formentlig i lykkelig uvidenhed om, hvorvidt de har penge til gode hos SKAT, eller om de tværtimod skylder.

Mandag den 14. marts 2016 kan du få svaret. Da giver SKAT nemlig officielt adgang for lønmodtagere, pensionister og andre med almindelige indkomstforhold til at se årsopgørelsen for 2015 via TastSelv. Det er en lille uge senere end sidste år.

Også en række mindre selvstændige vil få adgang. Det gælder de ejere af K/S-anparter, forældrelejligheder og andre mindre udlejningsejendomme, som ikke har fravalgt at få en årsopgørelse med et fortrykt anslået resultat af deres erhvervsmæssige aktivitet.

Måske kan der allerede smugkigges i weekenden 12. - 13. marts. SKAT har således tidligere åbnet et par dage forud for den officielle dato for at undgå det store pres på TastSelv-systemet, som altid opstår, når årsopgørelserne frigives. Det gør de – gætter vi på – nok også i år.

Overskydende skat udbetales sammen med en fast rentegodtgørelse på 0,5 %. Det svarer til 5 kr. for hver 1.000 kr. i overskydende skat. Den overskydende skat indsættes automatisk på din NemKonto. For de fleste sker det tirsdag den 12. april 2016. Beløb under 100 kr. udbetales dog ikke, men overføres til næste år.

Er den overskydende skat på over 100.000 kr., går der lidt længere tid, fordi opgørelsen i så fald først skal gennemgås manuelt hos SKAT til sikring af, at det store beløb ikke skyldes en fejl.

Viser årsopgørelsen, at der skal betales restskat, skal du også betale et rentetillæg, men størrelsen af dette afhænger af, om restskatten betales før eller efter 1. juli 2016, ligesom restskatten i visse tilfælde kan udskydes til indregning i forskudsskatten for 2017.

Hvis du har indkomster eller fradrag, som SKAT ikke kender til, skal du selv indberette disse. Bortset fra håndværkerfradrag, som allerede kan indberettes, kan indberetning først ske, når årsopgørelsen er klar. Det vil altså sige fra den 14. marts 2016. På indkomstsiden skal der blandt andet ske indberetning af løn ved arbejde i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver og af gevinster på aktier i udenlandske depoter.

Hvis du indtaster oplysningerne inden den 31. marts 2016, vil SKAT kunne nå at korrigere udbetalingen af eventuel overskydende skat til det rigtige beløb inden den 12. april 2016.