Nedtælling til årsopgørelsen for 2014

25 februar 2015

Der er kun få dage tilbage til SKAT officielt løfter sløret for, om vi skal have penge tilbage i skat for 2014, eller om vi tværtimod skal betale restskat.

En del har sikkert allerede regnet på tallene, men de fleste lever formentlig i lykkelig uvidenhed om, hvorvidt de har penge til gode hos SKAT, eller om de tværtimod skylder.

Mandag den 9. marts 2015 kan du få svaret. Da giver SKAT nemlig officielt adgang for lønmodtagere, pensionister og andre med almindelige indkomstforhold til at se årsopgørelsen for 2014 via TastSelv.

Også en række mindre selvstændige vil få adgang. Det gælder de ejere af K/S-anparter, forældrelejligheder og andre mindre udlejningsejendomme, som ikke har fravalgt at få en årsopgørelse med et fortrykt anslået resultat af deres erhvervsmæssige aktivitet. Se eventuelt vores artikel herom i Depechen 2015, nr. 2.

Måske kan der allerede smugkigges i weekenden 7. – 8. marts. SKAT har således tidligere åbnet et par dage forud for den officielle dato for at undgå det store pres på TastSelv-systemet, som altid opstår, når årsopgørelserne frigives. Det gør de – gætter vi på – nok også i år.

Overskydende skat udbetales sammen med en fast rentegodtgørelse på 0,5 %. Det svarer til 25 kr. for hver 5.000 kr. i overskydende skat. Den overskydende skat indsættes automatisk på din NemKonto. For de fleste sker det tirsdag den 7. april 2015. Beløb under 100 kr. udbetales dog ikke, men overføres til næste år.

Er den overskydende skat på over 100.000 kr., går der lidt længere tid, fordi opgørelsen i så fald først skal gennemgås manuelt hos SKAT til sikring af, at det store beløb ikke skyldes en fejl.

Viser årsopgørelsen, at der skal betales restskat, skal du også betale et rentetillæg, men størrelsen af dette afhænger af, om restskatten betales før eller efter 1. juli 2015, ligesom restskatten i visse tilfælde kan udskydes til indregning i forskudsskatten for 2016.

Hvis du har indkomster eller fradrag, som SKAT ikke kender til, skal du selv indberette disse. Bortset fra håndværkerfradrag, som allerede kan indberettes, kan indberetning først ske, når årsopgørelsen er klar. Det vil altså sige fra den 9. marts 2015. Den første årsopgørelse er i så fald ikke endelig. Der udskrives en ny årsopgørelse efter indberetningen af tilføjelserne.

Se særskilt artikel om nogle af de ting, som du selv skal indberette.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.