Når momsregistreringen glemmes

08 april 2015

En historie fra den virkelige verden om det der kan ske, hvis et selskab ikke bliver momsregistreret fra starten. Den store ulykke blev afværget, men det kostede alligevel både tid og penge.

Et nystiftet selskab bliver ikke automatisk momsregistreret. Det kræver en aktiv handling. Og overraskende nok ser vi jævnligt tilfælde, hvor dette glemmes.

Vi har for nylig haft en sag med et selskab, der var stiftet pr. 1/1 2014, men som først lod sig momsregistrere pr. 1/10 2014, da det skulle til at fakturere for første gang.

Inden da havde selskabet imidlertid købt en række ydelser i Tyskland. Disse var faktureret uden moms. Angiveligt fordi sælgeren gik ud fra, at det danske selskab var momsregistreret.

Den manglende momsregistrering blev efterfølgende opdaget af de tyske myndigheder, som straks rejste krav mod det danske selskab om indbetaling af tysk moms.

Ved vores mellemkomst lykkedes det imidlertid at få ændret startdatoen for den danske momsregistrering til 1/1 2014, hvorefter de tyske myndigheder frafaldt deres krav. Til gengæld skulle selskabet betale dansk moms (erhvervelsesmoms) af købet efter reglerne om reverse charge.

Selskabet undgik altså ikke at betale moms af købet, men i modsætning til den tyske moms, som hverken kunne fradrages eller refunderes, kunne den danske erhvervelsesmoms fradrages som indgående moms. Derfor var indsatsen for at få ændret startdatoen for den danske momsregistrering ikke uden betydning.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.