Morgenmøder og workshops – repræsentation eller reklame

03 juni 2015

Afgrænsningen mellem repræsentation og reklame er hårfin. Det har afgørende betydning, hvordan deltagerne inviteres, og hvad der serveres for disse.

Morgenmøder, workshops og gå-hjem-møder er en udbredt metode for virksomheder til at møde deres kunder og potentielle kunder. For at udgifter til sådanne arrangementer skal kunne klassificeres som fuldt fradragsberettigede reklameomkostninger – og ikke som repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret – skal der være åben adgang for offentligheden eller for en større og ubestemt kreds af personer, og det der serveres må ikke have karakter af egentlig bespisning.

I en netop offentliggjort afgørelse har Skatterådet taget stilling til en konkret sag. Den handlede om en virksomhed, der afholdte 2 typer af arrangementer.

Dels et formiddagsarrangement, som blev annonceret i dagspressen, og hvortil alle og enhver derfor havde fri adgang. Deltagerne fik serveret morgenbrød med kaffe/te og til slut en sandwich, der blev indtaget stående. Kuvertprisen androg 135 kr. Spørgsmålet var her, om der var tale om bespisning.

Dels et morgenmøde, hvortil deltagerne blev inviteret via virksomhedens nyhedsbrev, og hvor de alene fik morgenbrød med kaffe/te til en kuvertpris på 50 kr. Her var spørgsmålet, om der var åben adgang for tilstrækkelig mange.

Skatterådet fandt, at begge typer kunne anses for reklame. I forhold til formiddagsarrangementet lagde rådet dels vægt på den beskedne kuvertpris og dels det faktum, at hovedvægten i arrangementet var lagt på det faglige indhold. I forhold til morgenmødet blev der lagt vægt på, at nyhedsbrevet blev udsendt til 18.500 modtagere, hvorfor arrangementet var annonceret overfor en åben kreds.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.