Momsregistrering ved salg af ydelser til private i EU

08 oktober 2014

Fra nytår skal der betales moms i det land, hvor køberen bor, når det gælder salg af visse elektroniske ydelser, teleydelser samt radio- og tv-programmer m.v. SKAT har allerede åbnet for registrering.

Virksomheder i EU-lande med en lav momssats har hidtil haft en konkurrencemæssig fordel, når det gælder ydelser, der nemt kan sælges over store afstande til private, som bor i EU-lande med en højere momssats, herunder Danmark.

Dette ændres med virkning fra den 1. januar 2015 i alle EU-lande, hvorefter salg af visse ydelser til private skal momses med de satser, der gælder i det EU-land, hvor køberen bor.

Reglerne gælder først og fremmest for elektroniske ydelser såsom e-bøger, ringetoner, spil, retten til brug af databaser, software, hosting af websider samt for teleydelser og radio- og tv-programmer m.v.

Det er stadig den sælgende virksomhed, der skal afregne momsen, men ved brug af momssatsen i købers hjemland.

For at undgå at de berørte virksomheder skal momsregistreres i alle de lande, hvori de sælger til private, og hvor de ikke i forvejen er momsregistreret via et fast driftssted, er der vedtaget en særlig ordning for afregningen af momsen.

Ordningen betyder, at virksomhederne kan lade sig registrere i et såkaldt MOSS-system hos deres eget lands skattemyndighed. Gør de det, skal den udenlandske moms angives og afregnes hertil, hvorefter myndigheden sørger for, at momspengene sendes videre til de respektive lande.

Første momsangivelse via det nye system skal ske den 1. april 2015, men SKAT har allerede åbnet for registrering af de virksomheder, der vil bruge systemet. Registreringen skal i princippet være på plads inden nytår, hvis virksomhederne vil undgå momsregistrering i de lande, hvori de sælger de pågældende ydelser til private.

Vi anbefaler derfor alle de berørte virksomheder, at de lader sig registrere i god tid, og vi bistår naturligvis gerne dem, som ønsker hjælp hertil eller råd og vejledning om den nye ordning.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.