Momskompensation til almenvelgørende institutioner

29 juni 2016

Der er kun få dage tilbage. Fredag den 1. juli 2016 er absolut sidste frist for fonde og foreninger mv. til at søge om momskompensation for kalenderåret 2015. Ansøgningen skal vedlægges en revisorerklæring.

De fleste velgørende institutioner får løbende ingen fradrag eller kun fradrag for en del af deres købsmoms, fordi deres indtægter primært er momsfrie. Efter helt særlige regler har sådanne institutioner dog mulighed for efter årets udløb at søge om kompensation for en del af den købsmoms, der ikke er opnået fradrag for i det almindelige momsregnskab.

Det er imidlertid kun almenvelgørende fonde og foreninger mv., der efter særlige kriterier er godkendt af SKAT til at modtage løbende ydelser og gaver med fradragsret for giveren, som kan søge om denne kompensation.

Ansøgningen om kompensation skal indgives på en særlig blanket, og der skal vedlægges en revisorerklæring. De ansøgte beløb kompenseres ud fra en samlet pulje på et større million beløb. Sidste år fik alle ansøgere udbetalt ca. 41 % af det godkendte ansøgte beløb.