Momsfinten med portoudlæg ophæves til nytår

10 august 2016

Den særlige ordning med portoudlæg, der betyder, at postordrevirksomheder under visse betingelser kan fakturere porto- og ekspeditionsudgifter uden moms, ophæves til nytår, fordi der ikke er hjemmel til denne.

Langt de fleste postordrevirksomheder – især netbutikkerne – lægger ikke moms på det gebyr, som de almindeligvis opkræver til dækning af porto- og ekspeditionsudgifter. Det gør de ikke, fordi de bruger en særlig ordning med portoudlæg.

Udlægsreglen er kun interessant for virksomheder, der bruger Post Danmark til at bringe deres pakker ud og som sælger til private og/eller virksomheder, skoler og organisationer mv., som intet - eller kun begrænset – momsfradrag har.

Ordningen indebærer, at de opkrævede gebyrer bogføres på en særskilt konto, hvorpå udgifterne til køb af porto kan modposteres, så der kun beregnes moms af den del af betalingen, som dækker ekspeditionsydelsen.

Reglen ophæves

Men nu er det snart slut. SKAT har i et nyt styresignal meddelt, at udlægsordningen ophæves fra 1. januar 2017. Altså med virkning for fakturaer, der udstedes fra det tidspunkt.

Ordningen ophæves, fordi SKAT er nået til den konklusion, at der dybest set ikke er hjemmel til den, hverken i momsloven eller i EU’s momssystemdirektiv.

Ophævelsen vil selvsagt være en ulempe for de postordrevirksomheder, som hidtil har brugt udlægsordningen. Omvendt vil ophævelsen være en fordel for de private pakketransportører, som nu får nemmere ved at konkurrere med Post Danmark om udbringningsopgaverne. Både postordrevirksomhederne og de private pakketransportører kan derfor se frem til et travlt efterår.

Systemer må tilrettes 

De hidtidige brugere af udlægsordningen må bruge tiden på at indrette deres systemer, så de fra nytår er klar til at fakturere deres porto- og ekspeditionsgebyrer med moms. Gør de ikke det, risikerer de nemlig en momsmæssig efterregning på 20 % af det opkrævede gebyr, fordi det i så fald anses for at inkludere moms.

De kan samtidig overveje de markedsmæssige konsekvenser af ophævelsen. I den sidste ende vil det alt andet lige være forbrugerne, der kommer til at betale prisen for ophævelsen, fordi de fra nytår også skal betale moms af portodelen af det gebyr, som de betaler for at få bragt deres pakker ud. Men det kan næppe afvises, at den øgede konkurrence vil nedsætte prisen på udbringningen. I alle tilfælde for en periode.