Momsafregning for mindre virksomheder

25 februar 2014

Virksomheder med en omsætning mellem 1 og 5 millioner kroner er med virkning fra 1. januar 2014 overgået fra kvartalsvis til halvårlig afregning af moms. Det er ikke alle glade for.

Virksomheder, der ønsker at forblive på kvartalsafregning, kan ansøge SKAT herom. Det skal i givet fald ske på en særlig blanket (31.040), der kan hentes på virk.dk. Der skal søges inden den 1. marts 2014, hvis ændringen skal have umiddelbar virkning. Søges der efter denne dato, vil ændringen tidligst få virkning fra 1. juli 2014.

De virksomheder, som i første række kan tænkes at have interesse i at forblive på kvartalsafregning, er eksportvirksomheder, der altid eller jævnligt har negativ moms. For disse virksomheder er den særlige eksportmomsordning dog ofte en bedre løsning. Der kan dog også være virksomheder, hvor kvartalsafregning foretrækkes af administrative årsager.

Virksomheder, som en eller flere gange har afregnet moms for sent for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2013, overflyttes ikke til halvårlig afregning, selv om de opfylder betingelserne herfor.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.