Moms ved udlejning af lokaler til erhvervsformål

04 november 2015

Udlejning af alle former for fast ejendom er som udgangspunkt fritaget for moms. Hvis lejeren imidlertid bruger det lejede til erhvervsformål, kan udlejeren lade sig frivilligt momsregistrere. Reglerne misforstås ofte.

Udlejning af enkeltstående lokaler eller hele ejendomme bliver kun momspligtigt, hvis ejeren anmoder om frivillig momsregistrering af udlejningen. En momsregistreret virksomhed, der udlejer ledige lokaler eller bygninger, kan derfor ikke lægge moms på lejen blot fordi, virksomheden allerede er momsregistreret.

Frivillig momsregistrering giver den fordel, at udlejeren får fradrag for den fulde moms af alle udgifter til istandsættelse af ejendommen, ligesom udlejeren kan fradrage den fulde moms af fællesomkostninger.

Lejeren kan ikke modsætte sig, at udlejeren lade sig momsregistrere. Heller ikke, selvom lejeren måske ikke kan fradrage den fulde moms af huslejen.

En frivillig momsregistrering er hæftet på ejeren og ikke på ejendommen. I tilfælde af ejerskifte skal den hidtidige ejer derfor afmelde den frivillige momsregistrering, mens køberen selv skal søge om frivillig momsregistrering, hvis dette ønskes.

Hvis der ved et ejerskifte henstår en momsreguleringsforpligtelse hos udlejeren (sælgeren), kan køberen fuldt ud overtage denne, men kun hvis køberen udelukkende skal anvende lokalerne til momspligtige aktiviteter.

Vi har for nylig set et tilfælde, hvor denne betingelse ikke var opfyldt, og hvor sælger var nødt til at indbetale dele af forpligtelsen, uanset at køber havde sagt OK til at overtage den fulde forpligtelse. Sælger bør derfor altid undersøge, hvad køber skal bruge ejendommen til, hvis sælger ønsker at sikre sig mod en uventet momsregning.