Moms og kundebiler på autoværksteder

23 september 2015

Skatterådet har bekræftet, at der er fuldt momsfradrag for udgifter til leasing af biler, der af et autoværksted udlejes til kunderne eller stilles til rådighed for disse i forbindelse med forsikringsskader.

Den konkrete sag handlede om et autoværksted, der havde leaset 3 biler til brug som kundebiler. De var alle indregistreret med kode 19 til udlejning og var også forsikret som udlejningsbiler.

Bilerne blev udlejet mod vederlag til kunder i forbindelse med almindelige værkstedsbesøg. Derudover blev bilerne stillet vederlagsfrit til rådighed for kunder i forbindelse med udbedring af forsikringsskader. Der blev dog også i sådanne tilfælde udfærdiget en lejekontrakt. Det skete uden beløbsangivelser og udelukkende af forsikringsmæssige årsager.

Skatterådet lagde til grund, at værkstedets aftale med forsikringsselskaberne om, at de ved udbedring af forsikringsskader altid skulle stille en lånebil til rådighed for kunderne, måtte anses for en tilgift til den primære reparationsydelse.

I sin afgørelse fastslog rådet på den baggrund, at udlånet af bilerne til forsikringskunderne kunne anses for en del af aftalen, således at de vederlag, som værkstedet modtog fra forsikringsselskaberne, måtte anses for at dække både reparationen og udlånet af bilen. Der var derfor fuldt fradrag for momsen.