Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Moms og afgifter i idrætsforeninger m.fl.

05 oktober 2016

Selvom de fleste foreninger er momsfrie, så er der alligevel en række særregler, som skal iagttages. Der skal fx søges om momsfritagelse ved koncerter og halballer, og der skal betales gevinstafgift af lotterier.

Selvom en forening som udgangspunkt betragtes som en almindelig virksomhed, så er det nu langt fra alle, som er momspligtige. I alle tilfælde ikke af de primære indtægter. Men der findes en lang række særregler, som det kan være godt at kende til.

Den generelle momsfritagelse


De væsentligste indtægter i de fleste foreninger består af kontingenter fra medlemmerne, af indtægter fra salg i cafeteriaer og kiosker samt af kommunale tilskud. Alle disse indtægter vil normalt være omfattet af den generelle momsfritagelse for foreninger, fordi de relaterer sig til momsfritagne eller velgørende formål, ligesom et eventuelt overskud anvendes hertil.

Foreningen behøver ingen tilladelse fra SKAT til at blive omfattet af den generelle fritagelse. Foreningen kan vælge at anse sig selv for momspligtig, hvis dette er mere fordelagtigt, hvad det dog sjældent er. I så fald vil visse indtægter, fx fra kiosksalg, være momspligtige, hvis den momspligtige omsætning overstiger 50.000 kr.

Sponsorindtægter


Alle former for sponsorindtægter er som udgangspunkt omfattet af momspligt, hvis de årlige indtægter herved – sammen med indtægter ved eventuelle andre momspligtige aktiviteter – overstiger 50.000 kr. Fordi foreningen leverer en erhvervsmæssig modydelse i form af reklame for indtægten. Fakturering af sponsorbidrag skal derfor, hvis beløbsgrænsen overskrides, ske med tillæg af moms. Det gælder, uanset om der er tale om udlejning af reklameplads på stadion eller i en sportshal, eller om der er tale om kontante bidrag til køb af spillertøj eller lignende. Moms af omkostninger, der knytter sig til indtægten – fx udgifter til skilte, trykning mv. – kan fradrages i momsregnskabet.


Momsfritagelse af enkeltstående arrangementer


Indtægter ved enkeltstående arrangementer, fx koncerter, halballer, teaterforestillinger, loppe- og kræmmermarkeder, kan også fritages for moms, hvis overskuddet anvendes til foreningens (velgørende) formål, men fritagelsen kræver en forudgående ansøgning til SKAT i hvert enkelt tilfælde.

Fra praksis kan i denne forbindelse nævnes et tilfælde, hvor en større forening, som både havde en amatørafdeling og en elitesportsafdeling, ønskede at samle penge ind til et nyt klubhus. Dette skulle ske ved afholdelse af en spinningevent, hvor tidligere professionelle fodboldspillere kørte om kap sammen med en række sponsorer. Denne event var som udgangspunkt omfattet af den almindelige momspligt, men blev fritaget efter ansøgning, fordi overskuddet blev anvendt til et velgørende formål.

Salg af lodsedler mv.


Foreninger skal ikke betale moms af indtægter ved salg af lodsedler mv. Til gengæld skal foreningen på samme måde som virksomheder, der afholder konkurrencer på fx Facebook, betale gevinstafgift med 17,5 % af den del af præmiernes værdi, som overstiger 200 kr. Dette gælder også, selvom præmierne består af naturalier, som er doneret af forskellige sponsorer. Se eventuelt mere om reglerne om gevinstafgift i vores artikel i Depechen 2016, nr. 19.

Afholdelse af lotterier kræver i øvrigt ofte en såkaldt bortlodningstilladelse fra Spillemyndigheden.