Moms af udgifter til julegaver og julefrokoster

14 december 2016

Det har momsmæssig betydning, om julefrokosten holdes i firmaets egne lokaler eller ude i byen. Og når det gælder gaver til kunder og forretningsforbindelser, er gavens art og størrelse afgørende for, om der er momsfradrag.

Juletiden giver traditionelt mange spørgsmål om den momsmæssige behandling af udgifter til julegaver og julefrokoster, og det er ikke svært at forstå. Reglerne er nemlig ganske komplicerede og derfor svære at huske. Her får du et overblik.

Julegaver til personalet
Moms af udgifter til julegaver til virksomhedens medarbejdere kan ikke fradrages i momsregnskabet.

Julegaver til kunder og forretningsforbindelser
Den momsmæssige behandling af udgifter til sådanne gaver afhænger af, om disse kan anses for reklamegaver, eller om de skal anses for repræsentation. Er der tale om reklame, kan hele momsen fradrages. Er der tale om repræsentation, kan ingen del af momsen fradrages.

Hvorvidt der er tale om det ene eller andet afgøres ud fra gavens art og kostpris. Hvis gaven ikke kan spises eller drikkes, og ikke koster over 100 kr. eksklusive moms, er der tale om reklame, hvis ellers gaven er udstyret med logo og/eller firmanavn og i øvrigt er fremstillet i et større antal i reklameøjemed.

Overskrides beløbsgrænsen, som har været gældende i mere end 30 år, eller er der tale om gaver i form af fx vin, specialøl, chokolade og/eller andre delikatessevarer, er der tale om repræsentationsudgifter.

Julefrokoster
Moms af udgifter til en julefrokost, der afholdes i virksomhedens egne lokaler, kan ikke fradrages i momsregnskabet. Hvis der til lejligheden lejes borde og stole mv. ude i byen, kan momsen af disse udgifter dog fradrages fuldt ud.

Hvis julefrokosten afholdes på en restaurant eller lignende, kan der foretages fradrag for 25 % af momsen af udgifterne. Dette gælder også, selvom medarbejdernes ægtefæller deltager.

Hvad enten julefrokosten afholdes i egne lokaler eller ude i byen, kan momsen af udgifter til musik og underholdning ikke fradrages i momsregnskabet.

Hvis virksomheden sørger for bustransport til og fra det sted, hvor julefrokosten holdes, kan momsen af busregningen fradrages fuldt ud.