Moms af tilskud til energibesparelser

04 juni 2014

Virksomheder, der ”opkøber” energibesparelser, skal passe på med momsen. Når der handles med private, skal det ske uden moms. Når der handles med virksomheder, skal det ske med moms.

Både virksomheder og private kan i øjeblikket opnå tilskud til energirenovering, herunder til opsætning af varmepumper, solceller, udskiftning af fyr eller vinduer eller til isolering.

Tilskuddet – der er skattefrit - udbetales i praksis på den måde, at energiselskabet (el-, gas-, fjernvarme eller olieselskabet) ”opkøber” noget af den energibesparelse, som renoveringen medfører.

I nogle tilfælde har energiselskabet indgået aftale med forskellige leverandører om, at de udbetaler tilskuddet på energiselskabets vegne. I disse tilfælde modregner leverandøren således tilskuddet i prisen på anlægget, således at det fremstår som et nedslag i kundens faktura.

Denne fremgangsmåde rummer imidlertid en risiko for fejl i momsregnskabet hos sælgeren af varmepumpen, solcellerne, fyret eller vinduerne. Reelt er der nemlig tale om, at leverandøren køber en ydelse hos kunden. Og hvis denne er en privatperson, skal opkøbet ske uden moms. Når leverandøren fakturerer anlægget til en privat, skal der altså beregnes moms af bruttoprisen for anlægget.

Vi har set eksempler, hvor leverandører ved salg til private har modregnet tilskuddet i prisen på anlægget før momsberegningen, og dermed kun har beregnet salgsmoms af nettoprisen. Det er forkert og betyder, at leverandøren risikerer at skulle efterbetale moms.

Ved salg til virksomheder er der i momsmæssig henseende tale om en byttehandel. Det betyder, at kunden for den solgte ydelse skal udstede en faktura med moms til leverandøren, mens denne skal udstede en faktura med moms for det solgte anlæg. Momsmæssigt er det principielt set nemlig ikke tilladt at afregne moms ud fra en nettobetragtning.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.