Moms af rådgiveromkostninger i holdingselskaber

02 december 2015

SKAT har nu sendt det styresignal, som giver holdingselskaber mulighed for at søge om genoptagelse af deres momsangivelser tilbage til afgiftsperioder, der var påbegyndt, men ikke udløbet den 16. juli 2005.

Med styresignalet er praksis nu officielt ændret sådan, at holdingselskaber kan få fuldt fradrag for moms af rådgiveromkostninger i forbindelse med køb af datterselskaber, hvis det er hensigten at foretage indgriben i administrationen af datterselskabet. Også praksis omkring opgørelse af fradragsretten for holdingselskabers øvrige generalomkostninger ændres.

Praksisændringen berører kun holdingselskaber, der leverer momspligtige ydelser – typisk managementydelser – til deres datterselskaber.

Se nærmere om praksisændringen i Depechen 2015, nr. 20, hvor vi omtalte et udkast til styresignal. Det endelige styresignal er ikke ændret væsentligt i forhold til udkastet, men er dog glædeligvis udvidet med en række præciseringer. Der kan søges om genoptagelse tilbage til 2005, men kun hvis dette sker senest den 16. maj 2016.