Moms af advokatudgifter i ekspropriationssager

14 januar 2015

Landskatteretten har i en ny afgørelse fastslået, at der ikke kunne opnås fradrag for moms af advokatudgifter i forbindelse med ekspropriation af en ejendom, da udgiften knyttede sig til en momsfritagen transaktion.

Den konkrete sag handlede om en landmand, der havde fået eksproprieret sin ejendom. En afgørelse, som han var ganske uenig i, og derfor forsøgte at få erklæret ugyldig, hvilket han imidlertid ikke havde held med. Hans udgift til advokatbistand i sagen beløb sig til 263.064 kr. med tillæg af moms med 65.766 kr.

Dette momsbeløb havde landmanden fratrukket i sit momsregnskab for andet halvår af 2012, hvilket SKAT imidlertid ikke havde godkendt.

Denne afgørelse blev tiltrådt af Landsskatteretten, der som begrundelse i første række henviste til, at der var tale om en udgift med direkte og umiddelbar tilknytning til en momsfritagen transaktion.

I sin kendelse fastslog Landsskatteretten dernæst, at udgiften heller ikke kunne fratrækkes med henvisning til, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse, idet der var tale om afståelse ved ekspropriation.

Kommentar
Med virkning fra 1. januar 2011 blev der indført moms på salg af byggegrunde og nye bygninger. Disse regler rummer ikke nogen undtagelsesbestemmelse i forhold til ekspropriationssager.

Ved ekspropriation af byggegrunde og nye bygninger vil der således skulle betales moms af erstatningssummen. I sådanne tilfælde vil der derfor også være fradrag for moms af udgifter til advokatbistand i ekspropriationssagen.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.