Mindre håndværksmestre glemmer momsen

29 juli 2015

Siden 1. januar 2011 har der skullet betales moms ved salg af byggegrunde og nye bygninger. Ikke desto mindre ser vi stadig eksempler, hvor momsen glemmes, når der regnes på fortjenesten ved småhusbyggerier.

Det er en kendt sag, at mindre håndværksmestre ofte involverer sig i boligprojekter, hvor de enten alene eller sammen med andre opfører parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse med henblik på videresalg. Enten på grunde, der er købt til formålet, eller ved køb af faldefærdige ejendomme, der nedrives inden nybyggeriet.

Fortjenstmargen ved sådanne projekter er sjældent ret stor. Derfor er det selvsagt vigtigt, at der ikke kommer væsentlige uforudsete udgifter.

Vi har for nylig set et eksempel, hvor en murermester arbejdede med planer om opførelse og salg af 4 parcelhuse. Han havde netop været hos ejendomsmægleren og drøftet udbudsprisen for husene, og det så fornuftigt ud. Hvis alt gik som planlagt, ville han få en fortjeneste på lidt over 100.000 kr. pr. hus.

Murermesteren havde imidlertid overset, at den af mægleren fastsatte pris på husene var inklusive moms. Hvis byggeriet blev realiseret som planlagt, ville han derfor ende med et tab, når momsen var betalt. Han var derfor nødt til at revurdere projektet.

Historien er et godt eksempel på, at reglerne om moms på fast ejendom stadig volder problemer især i mindre virksomheder.

Reglerne betyder i øvrigt, at der ikke kun skal betales moms ved salg af byggegrunde og nye huse, men også hvis en ældre ejendom ombygges i en sådan grad, at denne skifter karakter til at være en ny bygning. Som et plaster på såret vil der dog i så fald til gengæld være fradrag for momsen af udgifterne til ombygningen.

Der findes to metoder til at afgøre, om en ombygget ejendom skal anses for ny i momsmæssig henseende. I begge tilfælde tages udgangspunkt i kostprisen eksklusive moms for ombygningen. Den opgøres som værdien af eget arbejde og indkøbte materialer med tillæg af udgifter til underleverandører.

Ved den første metode sættes kostprisen i forhold til ejendommens salgspris. Hvis kostprisen for ombygningen overstiger 25 % af salgsprisen, er der tale om en ny bygning, og salget er momspligtigt. Ved den anden metode sættes kostprisen i forhold til den offentlige vurdering for hele ejendommen. Også her er grænsen 25 %. Der er momspligt, hvis bygningen efter blot en af metoderne skal anses for ny.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.