Mere om pensionsindskud

28 december 2016

Artiklerne i Depechen 2016, nr. 25, om henholdsvis 30 %-ordningen og om lønaftaler mellem ægtefæller var ikke helt skarpe. En præcisering og en korrektion er derfor nødvendig. Det beklager vi.

I artiklen om 30 %-ordningen skrev vi, at der både kan indbetales til (livsvarige) livrenter og til ratepensioner. Det var ikke tilstrækkelig præcist.

Indbetalinger under 30 %-ordningen gælder i princippet kun for indbetalinger til livsvarige livrenter, men dette udelukker ikke, at den selvstændige derudover kan indskyde op til 52.400 kr. (2016) på en ratepension. Det sker blot efter et andet regelsæt.

Sagt med andre ord, så kan en selvstændig i 2016 vælge både at indbetale op til 30 % af virksomhedsoverskuddet på en livrente og samtidig indskyde op til 52.400 kr. på en ratepension.

En selvstændig, der ønsker at anvende et beløb, der svarer til 30 % af sit overskud til indbetaling på en pensionsordning, kan også indbetale op til 52.400 kr. på en ratepension, men i så fald bliver indskuddet på livrenten formelt set mindre end 30 % af overskuddet.

I artiklen om ægtefæller, der i fællesskab driver en personligt ejet virksomhed, skrev vi, at en sidegevinst ved en lønaftale henholdsvis et ægtefælleinteressentskab ville være, at ægtefællerne i så fald begge kunne indskyde op til 53.500 kr. (2017) på en ratepension. Heri lå, at dette ikke er muligt efter reglerne om medarbejdende ægtefælle. Dette er imidlertid ikke korrekt. I webudgaven af artiklen er det pågældende afsnit derfor taget ud.