Mere om kantinemoms

11 marts 2014

SKAT har udsendt en meddelelse, hvori de præciserer, at også udgifter til rengøring af køkkenredskaber m.v. skal medregnes ved beregningen af kostprisen, når der skal beregnes kantinemoms. 

I meddelelsen – som du kan læse her - anfører SKAT, at rengøring af køkkenredskaber og køkkenborde, både under og efter fremstillingen af maden, er en så integreret del af madlavningsprocessen, at de hermed forbundne udgifter – først og fremmest den del af lønudgifterne, som kan henføres til dette arbejde – skal medregnes til kostprisen ved beregningen af kantinemomsen.

Derimod er rengøring af det service medarbejderne bruger i forbindelse med indtagelse af maden ikke en del af processen. Det samme gælder de øvrige udgifter, der kan relateres til det lokale, hvor medarbejderne indtager maden (kantinen/frokoststuen), herunder udgifter (løn) til afrydning og rengøring af dette.

BDO mener
Beregningen af kantinemoms kan ske efter to metoder. Dels efter en konkret kalkulation og dels efter en såkaldt forenklet metode.

Meddelelsen (styresignalet) fra SKAT er kun relevant for de virksomheder, der anvender kalkulationsmetoden.

Vores faste anbefaling lyder, at virksomhederne bør holde sig fra denne og i stedet bruge den forenklede metode. Dels fordi den administrativt er nemmest at håndtere. Dels fordi den minimerer risikoen for uenighed med SKAT, som i vores øjne er helt urimeligt detaljefikserede, når det kommer til diskussionen af, hvordan kostprisen skal opgøres.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.