Mere om aldersopsparing vs. kapitalpension

16 juli 2014

Der opnås ikke nogen gevinst på beskatningen af afkastet ved konvertering af en kapitalpension til en aldersopsparing. Forskellen mellem de 2 ligger alene i den rabat, der gives ved omlægning i år.

I en artikel i Depechen 2014, nr. 12, omtalte vi endnu en gang muligheden for i 2014 at omlægge kapitalpensioner til aldersopsparinger med rabat på afgiften.

Vi skrev i denne forbindelse, at en omlægning ville give en lavere samlet skat på det fremtidige afkast af opsparingen. Det var desværre ikke rigtigt, hvilket flere straks påpegede.

Eksempel:

  Uden konventering Med konventering
Opsparing 100.000 kr. 100.000 kr.
Afgift nu (37,3%) -0 kr. -37,300 kr.
  100.000 62.700
Fremtidigt afkast (10%) 10.000 6.270 kr.
PAL-afgift -1.530 kr. -959 kr.
Samlet opsparing 108.470 kr. 68.011 kr.
Afgift ved ophævelse (40%) -43.388 kr. -0 kr.
Til udbetaling 65.085 kr. 68.011 kr. 

Med de givne forudsætninger kommer der således 2.929 kr. mere til udbetaling, når opsparingen til sin tid bliver udbetalt, hvis kapitalpensionen omlægges til en aldersopsparing i år. Det er altså ubestrideligt, at en konvertering er en fordel for opsparinger af en vis størrelse.

Forskellen svarer imidlertid præcis til 2,7 % af den samlede opsparing på 108.470 kr. i kapitalpensionen. Det er således rabatten på afgiften – og kun denne – som er årsag til merudbetalingen, men som det fremgår, opnås gevinsten på de 2,7 % ikke kun på det nuværende indestående, men også på al fremtidigt afkast.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.