Mere om ændring af regnskabsår

27 januar 2016

Ved omlægning af regnskabsår skal der gives besked om ændringen til SKAT. Det skal ske inden udløbet af det indkomstår, som selskabet hidtil har anvendt.

I Depechen 2016, nr. 1, bragte vi en artikel om de selskabsretlige samt regnskabs- og skattemæssige forhold, som skal tages i agt i forbindelse med omlægning af regnskabsår.

I forhold til den skattemæssige side af sagen nævnte vi, at en omlægning normalt ikke kræver tilladelse fra SKAT, men at SKAT blot skal underrettes om omlægningen inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt.

Vi skrev i denne forbindelse, at et selskab, der hidtil har haft kalenderårsregnskab, men som frivilligt ønsker at bruge perioden 1. oktober – 30. september som regnskabsår, skal underrette SKAT om omlægningen inden 30. september i omlægningsåret. Dette var desværre ikke korrekt, idet meddelelsen blot skal indsendes til SKAT inden udløbet af selskabets hidtidige indkomstår, det vil sige den 31. december. Netversionen af artiklen er efterfølgende ændret. Du kan læse den rettede version her.