Mange betaler forkerte AES-bidrag

02 juli 2014

En del virksomheder betaler forkerte – som oftest for store – bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, fordi de er registreret med en forkert branchekode.

Alle virksomheder med ansat personale betaler bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), der udbetaler erstatning til medarbejdere, der får en erhvervssygdom i form af fx høreskade, hudlidelse eller dårlig ryg. Altså varige gener af en vis størrelsesorden og som skyldes arbejdet eller forhold på arbejdspladsen.

Virksomhedernes bidrag til sikringen afhænger af virksomhedernes art og varierer i 2014 mellem 331 kr. og 3.003 kr. årligt pr. ansat. Det er virksomhedens branchekode, der er bestemmende for størrelsen af bidraget.

Vi ser jævnligt tilfælde, hvor virksomheder betaler forkerte bidrag, fordi de enten er registreret med en forkert branchekode eller helt uden en sådan. Det fører ofte til for store bidrag. En detailforretning med en uoplyst branchekode opkræves således 1.274 kr. årligt pr. ansat, mens den i de fleste tilfælde rettelig kun skal betale 398 kr.

Det kan derfor vise sig at være en givtig lille sommersyssel at undersøge, om virksomheden er registreret med en korrekt branchekode på virk.dk. 

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.