Lynindgreb mod virksomhedsordningen

08 juni 2014

Regeringen lukker for muligheden for indskud af privat gæld i ordningen og for at stille aktiver i ordningen til sikkerhed for privat gæld. Og rentekorrektionssatsen bliver forhøjet markant.

På dagen for det sidste møde i Folketinget inden sommerferien fremsatte skatteministeren pludselig et forslag om ændring af reglerne i virksomhedsskatteloven. Loven forventes først vedtaget til september, men får på visse punkter virkning allerede fra fremsættelsesdatoen den 11. juni 2014. Derfor hastværket.

Lovforslaget – som du kan læse her - begrundes med, at en række selvstændige udnytter reglerne til at udskyde skattebetaling på en måde, der ikke er i overensstemmelse med hensigten med disse. Der er således tale om lukning af et såkaldt skattehul.

Reglerne ændres på 3 punkter:

1. Muligheden for opsparing af overskud bortfalder, hvis enten indskudskontoen er negativ eller, hvis der forud for fremsættelsestidspunktet er stillet sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen.

Ændringen skal efter forslaget have virkning for indkomst erhvervet fra og med den 11. juni 2014. Det betyder blandt andet, at skattemæssige afskrivninger skal fordeles forholdsmæssigt på perioden før og efter denne dato.
 

2. Når aktiver i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for gæld uden for ordningen, skal dette anses for en hævning i virksomheden med et beløb svarende til den nominelle sikkerhedsstillelse.

Ændringen får virkning for sikkerhedsstillelser, der er foretaget den 11. juni 2014 eller derefter. Tidligere sikkerhedsstillelser berøres ikke, men begrænser muligheden for fremtidig opsparing af overskud, jf. ovenfor.
 

3. Rentekorrektionssatsen skal ikke længere være identisk med kapitalafkastsatsen, men i højere grad svare til en lånerente. Hvis det nuværende renteniveau fortsætter, vil satsen stige fra 2 % til 5%.

Ændringen skal efter forslaget have virkning fra og med indkomståret 2015.

De skærpede regler skal ifølge lovforslaget ikke finde anvendelse, hvis den negative indskudskonto tillagt tidligere sikkerhedsstillelser ikke overstiger 100.000 kr.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.