Lovforslag bortfaldet på grund af valget

03 juni 2015

Når der udskrives valg til Folketinget, bortfalder alle verserende lovforslag. Det gik denne gang ud over 3 lovforslag fra skatteministeren. De vedtages derfor kun, hvis de genfremsættes efter valget.

De 3 skattelovforslag, som endnu ikke var vedtaget, da valget blev udskrevet, var følgende:

  • L 124 om udvidelse af tonnageskatteordningen til at omfatte en række specialskibe.
  • L 173 om ændring af spillelovgivningen, herunder om natlukning af spillehaller.
  • L 190 om ændrede rentesatser for selskabers restskatter og overskydende skatter for at imødegå brugen af SKAT som bank, jf. vores omtale af lovforslaget i Depechen 2015, nr. 9.

Skatteministeriet har i en pressemeddelelse om sidstnævnte forslag (L 190) oplyst, at lovforslaget måske vil blive genfremsat efter valget, og at det i givet fald ikke kan udelukkes, at det vil blive med samme virkningstidspunkt som det oprindelige forslag, det vil sige den 22. april 2015.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.