Lovarbejdet er gået i stå

04 maj 2016

De af regeringen varslede lovforslag om nedsættelse af bo- og arveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder og om skattemæssig succession ved overdragelse til fonde fremsættes alligevel ikke i denne samling.

For at få finanslovsaftalen for 2016 i hus måtte regeringen før jul opgive sin ambition om at få genindført den særlige formueskattekurs-regel. Til gengæld lykkedes det at skaffe flertal for to andre skattelettelser.

For det første skulle bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder nedsættes over en årrække fra de nuværende 15 % til ca. 5 % i 2020.

For det andet skulle det gøres muligt at overdrage virksomheder til fonde med skattemæssig succession. Altså uden beskatning hos sælgeren.

De 2 lovforslag blev med det samme sat på regeringens lovprogram for det igangværende folketingsår. Forslagene skulle efter planen fremsættes i anden halvdel af marts måned.

Dette tidspunkt blev senere ændret til anden halvdel af april måned, men heller ikke her blev de fremsat. Og nu oplyser Skatteministeriets pressetjeneste, at lovforslagene slet ikke bliver fremsat i denne samling. Baggrunden herfor er ikke oplyst, men det er nærliggende at tro, at det hænger sammen med rapporten fra Erhvervsbeskatningsudvalget, der angiveligt offentliggøres til august.

Det før jul så stærkt omdiskuterede lovforslag om skærpelse af reglerne for beskatning af fonde ser også ud til at være gået helt i stå. Oprindelig var det tanken, at fondene ikke blot skulle miste deres konsolideringsfradrag, men også den særlige transparensregel, hvorefter selskaber, der ejes af en almennyttig fond, under visse betingelser kan undgå indkomstbeskatning.

Sidstnævnte skærpelse frafaldt regeringen dog meget hurtigt, men lovforslaget har ikke været behandlet siden før jul, og der er ikke afgivet betænkning over det. Dette kan måske ses som tegn på, at regeringen har til hensigt helt at opgive forslaget. Der foreligger dog ikke p.t. nogen oplysninger herom fra ministeriets side.