Lidt lavere skat i 2016

09 september 2015

SKAT har offentliggjort de nye beløbsgrænser for 2016 for blandt andet personfradrag, topskat og skattefrie godtgørelser. De er alle steget, men ikke ret meget.

Reguleringen af beløbsgrænserne i skattelovgivningen sker med en procentsats svarende til udviklingen i årslønnen for arbejdere og funktionærer (eksklusive bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for de pågældende finansår. Beløbsgrænserne i 2016 er dermed reguleret efter lønudviklingen i 2014. Enkelte beløbsgrænser hæves derudover ekstraordinært som følge af skattereformen fra 2012.

Generelt er der dog tale om små reguleringer, og for dem, der bor i kommuner, som hæver kommuneskatten i 2016, vil reguleringen næppe være tilstrækkelig til at udligne virkningen heraf.

Topskattegrænsen hæves 8.100 kr. til 467.300 kr. Det giver isoleret set en skattelettelse på 1.215 kr. til dem, der ligger over grænsen. Kun personer med en gennemsnitlig månedlig indkomst på over 42.328 kr. før bruttoskat (arbejdsmarkedsbidrag) skal betale topskat i 2016.

Grænsen for hvornår positiv kapitalindkomst skal indgå i topskattegrundlaget hæves med 500 kr. til 41.900 kr. (83.800 kr. for ægtepar).

Personer i arbejde kan glæde sig over en stigning i det maksimale beskæftigelsesfradrag på 1.200 kr. til 28.000 kr.

Personfradraget til voksne stiger med 600 kr. til 44.000 kr., mens personfradraget til unge under 18 år stiger med 400 kr. til 33.000 kr.

Grænsen for den lave beskatning (27 %) af aktieindkomst hæves i 2016 med 700 kr. til 50.600 kr., mens grænsen for det maksimale indskud på ratepensioner ligeledes hæves med 700 kr. til 52.400 kr. På de særlige aldersopsparinger kan der i 2016 indskydes 28.900 kr.

De gavmilde kan se frem til, at grænsen for det maksimale fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner hæves med 200 kr. til 15.200 kr., mens grænsen for afgiftsfrie gaver til nærtstående hæves med 800 kr. til 61.500 kr. for gaver til børn og børnebørn m.fl. og med 300 kr. til 21.500 kr. for gaver til svigerbørn.

Lønmodtagere, der rejser meget, kan se frem til kun små stigninger i satserne for skattefrie rejsegodtgørelser. Kostsatsen stiger med 6 kr. til 477 kr. pr. døgn, mens logisatsen ligesom sidste år stiger med 3 kr. til 205 kr.

For rejsende lønmodtagere, der ikke modtager skattefrie godtgørelser, men som i stedet foretager fradrag for rejseudgifter på selvangivelsen, stiger det maksimale fradrag med 300 kr. til 26.200 kr. i 2016.

Grænsen for den skattefrie julegave fra arbejdsgiveren ændres ikke og vil derfor også i 2016 være på 800 kr. Heller ikke bagatelgrænsen for personalegoder ændres. Også i 2016 vil den derfor være på 1.100. Den særlige bagatelgrænse for personalegoder, der i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet hæves dog i 2016 med 100 kr. til 5.800 kr.

Den skattepligtige værdi af fri telefon stiger også med 100 kr. til 2.700 kr.