Lejere diskrimineres skattemæssigt ved Airbnb-udlejning

21 september 2016

Overskud ved udlejning via fx Airbnb beskattes som kapitalindkomst, hvis det er et hus eller en ejerlejlighed, der udlejes, men som personlig indkomst, hvis det er en andels- eller lejebolig, som udlejes.

Flere og flere lejer deres bolig ud via den populære Airbnb-tjeneste eller lignende. Nogle gør det i kun kortere perioder. Andre mange uger om året. I nogle tilfælde er det hele boligen, som lejes ud. I andre tilfælde er det kun enkelte værelser.

Overskuddet ved udlejningen er skattepligtigt, men for dem, der bruger den særlige bundfradragsmetode, vil der i de fleste tilfælde skulle en ikke ubetydelig udlejning til, for at der bliver tale om skattebetaling. Fordi bundfradraget er pænt stort.

Størrelsen af bundfradraget afhænger af, om du bor i en ejerbolig eller i en lejebolig.

Udlejer du værelser i et hus eller en ejerlighed, som du ejer, udgør bundfradraget 1,33 % af ejendomsværdien, dog mindst 24.000 kr.

Udlejer du værelser i en andelsbolig eller en lejelejlighed, udgør bundfradraget 2/3 af din egen årlige husleje/boligafgift inklusive acontovarme. For ejere af andelsboliger er det altså mere fordelagtigt at bo i en ejendom med en relativt lav pris på andelsboligbeviset og en høj boligafgift end det modsatte. Se mere om størrelsen på bundfradraget i vores artikel i Depechen 2016, nr. 1.

Markant forskel i skatteprocenten
For dem, der lejer så meget ud, at de har et overskud, som der skal betales skat af, kan der være store forskelle på skatteprocenten.

For hus- og ejerlejlighedsejere beskattes overskuddet nemlig som kapitalindkomst. Det vil for langt de fleste sige med en marginalskat på små 34 %. Overskuddet skal i disse tilfælde indtastes i rubrik 37 på årsopgørelsen.

Hvis det derimod er en andels- eller lejebolig, som udlejes, skal overskuddet beskattes som personlig indkomst. Det vil for topskattebetalere betyde en marginalskat på små 53 %. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af overskuddet, som skal indtastes i rubrik 20 på årsopgørelsen.

Der kan dermed være en forskel i marginalskatteprocenten på næsten 20 procentpoint afhængig af, om du bor i en ejerbolig eller en andels- eller lejebolig.

Forskellen i beskatningsformen fremgår af SKATs juridiske vejledning, men ikke særlig klart af den side på skat.dk, hvor reglerne i øvrigt beskrives.