Lang selvangivelsesfrist for selskaber for indkomståret 2014

02 juli 2014

De nye regler om registrering af gamle skattemæssige underskud betyder, at selvangivelsesfristen for indkomståret 2014 er rykket til den 1. august 2015. Også for selskaber, der ellers skulle selvangive allerede til oktober.

Som omtalt i Depechen 2014, nr. 6, etablerer SKAT et særligt register med oplysninger om selskabers uudnyttede skattemæssige underskud i perioden 2002 – 2013.

Det er selskaberne selv, der skal indberette oplysningerne til SKAT, og straffen for ikke at gøre det er ganske hård, idet adgangen til at udnytte underskuddene i så fald borfalder.

Oprindelig var det tanken, at selskaberne skulle have en periode på 3 måneder til at foretage indberetningen, men i forbindelse med behandlingen af lovforslaget blev denne forlænget væsentligt. Du kan læse det vedtagne lovforslag her.

Samtidig er selvangivelsesfristen for indkomståret 2014 forlænget frem til den 1. august 2015, hvor også fristen for indberetning af underskuddene udløber. Det forventes, at der åbnes for indberetning omkring den 1. oktober 2014, sådan at indberetningsperioden bliver ca. 10 måneder.

Den forlængede selvangivelsesfrist gælder for alle selskaber, fonde og foreninger, der skal indgive selvangivelse i perioden 1. oktober 2014 – 1. august 2015. Også for selskaber m.fl. som ikke har underskud, der skal indberettes, og uanset hvilken regnskabsperiode indkomstansættelsen for 2014 baseres på.

Foråret 2015 bliver i skattemæssig henseende i det hele taget noget særligt for selskaber m.v., da det ligeledes for indkomståret 2014 bliver obligatorisk for disse at selvangive digitalt i det såkaldte DIAS-system, som forventes at komme op og køre fra marts 2015.

I praksis vil alle selskaber m.v. derfor, uanset regnskabsår, komme til at selvangive deres indkomst for 2014 i perioden marts 2015 til 1. august 2015. Det skal især selskaber med bagud forskudt indkomstår være opmærksomme på.

De nærmere regler for indberetningen til underskudsregisteret bliver fastlagt i en bekendtgørelse. Det ligger dog fast, at det ikke kun er gamle underskud, der skal indberettes. Hvis selskabet har deltaget i en skattefri omstrukturering – skattefri fusion, spaltning og tilførsel af aktiver – skal der også indberettes oplysninger herom, da dette kan have betydning for udnyttelsen af underskuddene.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.