Lægers skatteforhold

06 maj 2014

SKAT har i de senere år rejst et stort antal sager mod læger. Det gennemgående spørgsmål har været, om lægerne har kunnet fakturere deres arbejde gennem et af dem ejet selskab. Det kan de sjældent.

SKAT har offentliggjort endnu en dom om spørgsmålet. Og endnu en gang vandt SKAT.

Den konkrete sag handlede om 2 overlæger, som begge var hjemmehørende i Sverige, men som i en årrække arbejdede for et dansk privathospital. Vederlaget for deres arbejde blev ikke udbetalt til dem selv, men til deres svenske selskaber.

Byretten gav SKAT medhold i, at der reelt var tale om vederlag for personligt arbejde, og at lægerne derfor skulle beskattes heraf som lønindkomst. Dommen er på dette punkt i overensstemmelse med en række tidligere domme og er derfor ikke overraskende.

Sagen havde også et bispørgsmål. Nemlig om, hvorvidt lægerne ud over lønnen også var skattepligtige af fri bolig, fordi det danske privathospital havde lejet en lejlighed, som lægerne kunne benytte, når de var i Danmark.

Lægerne argumenterede for, at der ikke var tale om andet end en vagtbolig, hvori de opholdt sig, når de var på arbejde i Danmark, og at de derfor ikke var skattepligtige af denne.

Retten fandt det imidlertid ikke godgjort, at lægerne konstant havde vagt, når de opholdt sig i lejligheden, men mente dog, at den skattepligtige værdi skulle sættes til et lavere beløb end ansat af SKAT, fordi lejligheden også havde været benyttet af andre ansatte på privathospitalet.

Du kan læse dommen her.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. .